Здружение на граѓани Асоцијација за Креативна Тактика АКТ

Организација за придонес кон развојот на креативната мисла, општествената активност и стремежот кон промена преку имплементација на новите информациони и комуникациони технологии до подобар живот. Истражувачките стории на се објавуваат на веб порталот НоваТВ, а сеизработени во рамки на проектот „Блоговите и социјалните мрежи како алатка и платфорфма за истражувачкото новинарство во сферата на правосудството и човековите права” поддржан од проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од ЕУ и Британската амбасада, а спроведуван од „Центар за управување со промени - ЦУП / Center for Change Management“ и Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR.

Load More