Видеа

Видео од третиот мониторинг извештај за период од мај до јули 2017 за работата на ССРМ и Советот за утврдување на факти. Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен ...

Барање

  • 197
    0

    Право на пристап до информации од јавен карактер е обезбеден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. ...
Load More