Видеа

Колку е ефективно работењето на Судскиот совет на РМ? Видеото е изработено од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот ...

Барање

  • 6311
    0

    Право на пристап до информации од јавен карактер е обезбеден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. ...
Load More