Видеа

Истражувачки стории на тема: ,,Како да се ослободи судството” и ,,Стразбур сатисфакција за македонското неправедно судство” Истражувањето е спроведено од Диверзити Медиа и СКУП.

Барање

  • 520
    0

    Право на пристап до информации од јавен карактер е обезбеден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. ...
Load More